מטרות הארגון

יישום חוק שיווין זכויות לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
בכך ניתנת להם הזדמנות ליהנות ולהשתלב בתחומי הפנאי והרווחה האישית והחברתית.
הקמת קבוצות השתייכות
יצירת מסגרת חברתית לאוכלוסייה בוגרת לאנשים עם קשיים.
שיפור הביטחון
שיפור הביטחון והדימוי העצמי של אנשים הסובלים מבדידות חברתית.
פיתוח יכולות לחיים עצמאיים בקהילה.
הקודם
הבא