מאמר בנושא הערכה עצמית ודימוי עצמי

הערכה עצמית הוא מונח בפסיכולוגיה המתאר הן כיצד האדם שופט את עצמו, והן כיצד הוא מתייחס לעצמו. ההערכה העצמית מתבטאת בתפיסה (לדוגמה, "אני מוכשר", "אני בעל ערך"), ברגשות (כגון ייאוש, גאווה, בושה), ובהתנהגות, הערכה עצמית היא ההערכה השלילית או החיובית של העצמי, במובן של מאפייני הרגשות שחש האדם כלפי עצמו.
הערכה עצמית יכולה להיות תקפה לגבי נושא מסוים (לדוגמה, "אני מאמין שאני שוחה טוב ואני שמח על כך") וגם לגבי תחום רחב יותר (לדוגמה, "אני חושב שאני אדם רע, ואני מרגיש רע עם עצמי").
חוויות בחייו של האדם הן מקור מרכזי להתפתחות ההערכה העצמית.
חוויות החיים החיוביות או השליליות שהאדם חווה יוצרות גישה מסוימת כלפי ה'עצמי'.

בשנות הילדות המוקדמות, ההורים מהווים את ההשפעה החשובה ביותר בחייו של הילד על הערכתו העצמית, מכיוון שהם המקור החזק ביותר לחוויות חיוביות או שליליות שהילד יחווה.
בהמשך החיים , הישגים לימודיים הם תורם מרכזי להתפתחות ההערכה העצמית. תלמיד שבאופן קבוע יצליח בלימודיו או באופן קבוע ייכשל, הערכתו העצמית תושפע באופן ישיר מהצלחתו או אי-הצלחתו.
חוויות חברתיות הן גם גורם חשוב. קבלה חברתית מביאה עימה ביטחון ומובילה להערכה עצמית גבוהה, בעוד דחייה חברתית (על ידי חברים השווים לו) ובדידות מובילים לספקות בנוגע ל'עצמי' ולבסוף לחוסר הערכה עצמית.

הערכה עצמית משפיעה על דימוי עצמי:
דימוי עצמי חיובי – נוצר כאשר האדם חש פער קטן בין ציפיותיו והישגיו בפועל. מניע את האדם לפעול בביטחון, ליזום ולהתמודד עם אתגרים.
דימוי עצמי שלילי – נוצר כאשר האדם חש חוסר שביעות רצון מתמשך מהישגיו וממאפייניו האישיים. לרוב עקב ביקורת שלילית שספג מדמויות משמעותיות עבורו. .דימוי זה גורם לחוסר ביטחון, פחד מתמיד מכישלון ויכול אף לגרום לחוסר אונים וייאוש.

הערכה עצמית יכולה להשתנות, יש מצבים בהם ההערכה והדימוי העצמי משתנה מתקופה לתקופה בעקבות אירועים שונים או טיפול נפשי.

אחת המטרות שאנו שמים לנגד עיננו בלבב היא להעלות את ההערכה העצמית והדימוי העצמי בקרב החברים.
איך פעילות חברתית קבוצתית יכולה לשפר את הדימוי העצמי שלנו?
לבב מאפשרת מרחב בטוח בו כל אחד יכול להביע את עצמו, בקבוצות שלנו אנו מעודדים חברים להביע את עצמם תוך כדי כך ששומרים על תרבות דיבור, כבוד הדדי, מלמדים איך להתגבר על קונפלקטים, איך להמשיך להישאר חברים גם אם אנחנו חושבים בצורה שונה על דברים , איך להעיז ולדבר מול אנשים, לרכוש אומץ להגיד את דעתי גם אם היא שונה , ללמוד להתמודד עם תסכולים ואכזבות ביחסים עם החברים בקבוצה. בלבב יש הזדמנות לשבת עם חברים שדומים לנו וכייף לנו לדבר איתם, ההערכה העצמית שלנו משתפרת כיוון שאנו רוכשים יכולות חדשות להתמודד עם מצבים שחדשים לנו. אנחנו מצליחים ליצור חוויות חיוביות שמשפיעות על הביטחון העצמי.