מהי חרדה חברתית?

חרדה חברתית היא הפרעת חרדה שמתאפיינת בפחד, חשש או דאגה ממגוון של מצבים חברתיים או מביצוע פעולות מסוימות בפומבי. מאפייני ההפרעה כוללים פחד ממצבים חברתיים שונים, פחד העלול לגרום לפגיעה במגוון של תפקודים בחיי היומיום.

יש הרואים בחרדה חברתית קבוצה של מספר הפרעות הקשורות זו לזו ונוצרות בגילאי הילדות.

זה שאתה לא אוהב ללכת למסיבות
לא אומר שאתה סובל מחרדה חברתית.

מתי זו הופכת להיות בעיה?
שאלת השאלות!

כשזה הופך למכלול של דברים שנמנעים לעשות,
כשזה הופך להיות המנעות גורפת
זה כבר סימן לקיומה של בעיה.

למשל:

1. האם אתה נמנע מלדבר בטלפון ליד אנשים?
2. האם אתה נמנע מלהשתתף בפעילויות עם קבוצה?
3. האם כשאתה נמצא בסביבת אחרים אתם מרגיש שכל העיניים
מופנות אליך וכולם מדברים רק עליך?
4. האם תמנע מלהכנס לחדר שכבר יושבים בו אנשים?
5. האם תמנע מלערוך מסיבה או ללכת למסיבה?

אם עניתם יותר מדי "כן"
יכול להיות שאתם סובלים מחרדה חברתית.

הימנעות ממצבים חברתיים לאורך זמן עשויה להוביל לבדידות מאוד גדולה בחיים.

אחת הדרכים להתמודד עם זה  היא השתתפות בקבוצה חברתית, אימון ולימוד כישורים חברתיים במרחב בטוח ונעים.